Opleidingspraktijk:

Wat houdt dit precies in?

Het kan voorkomen dat u wordt behandeld door een huisarts in opleiding. In principe zal bij het maken van de afspraak gevraagd worden of u dat goed vindt. Bij uitzondering, spoedgevallen of bij afwezigheid van uw eigen huisarts kan het voorkomen dat u geen keus heeft.
De huisarts in opleiding werkt onder supervisie van één van beide huisartsen. 


Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst voldoende huisartsen zijn, worden er in onze praktijk, in samenwerking met de Universiteit Maastricht, huisartsen opgeleid. Huisartsen in opleiding zijn artsen die na afronding van zijn of haar geneeskunde studie een opleidingsprogramma van 3 jaar doorlopen, daarin wordt hij/zij getraind in de specifieke vaardigheden van het huisartsenvak. Bovendien worden de vaardigheden van de opleider actueel gehouden. De huisarts in opleiding verblijft een jaar bij ons in de praktijk. < Terug