Praktijk informatie

Een consult, visite of bloedprikken door de huisarts wordt altijd vergoed door uw zorgverzekeraar. Aanvullende onderzoeken zoals onderzoek van het bloed en/of de urine in het ziekenhuis of laboratorium kunnen in rekening worden gebracht door uw zorgverzekeraar.

Wij adviseren u daarom altijd vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar in verband met het wel of niet vergoeden van deze aanvullende onderzoeken of specialistische zorg.

 

Enkele nieuwe voorzieningen:

  • Wist u dat u in onze praktijk ook terecht kunt voor een hartfilmpje (ECG). Wij beschikken ook over zogenaamde eventrecorders, kleine handzame ECG apparaatjes, die u enkele weken kunt dragen om hartritmestoornissen op te sporen.
  • Wij hebben dagelijks vloeibaar stikstof in onze praktijk voor het aanstippen van wratten. Aanstippen kan via een afspraak met de assistente.
  • In onze praktijk werken wij met teledermatologie. Huidafwijkingen waarover de huisarts een aanvullend advies wenst, worden met een digitale camera vastgelegd en via (beveiligd) internet voorgelegd aan de dermatoloog in het ziekenhuis. Dit gaat veel sneller en gemakkelijker dan een verwijzing. Deze teledermatologie gaan wij uitbreiden. Heeft u bijv. een (moeder)vlek die u in de gaten wilt houden dan kunnen wij deze vastleggen op een foto. Die foto wordt aan uw dossier gekoppeld en kan altijd later terug worden bekeken om te zien of een huidafwijking eventueel is veranderd. Wilt u een (moeder)vlek op foto laten vastleggen dan kunt u via de assistente een afspraak maken.
  • Al geruime tijd heeft een logopediste op vrijdag spreekuur in onze praktijk . Voor een afspraak kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06-27432350.
  • Ook heeft er een diëtiste 2 x per maand op woensdag spreekuur in onze praktijk. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0900-6990699
  • Bij huisarts Petra Pasman kunt u ook terecht voor specifieke opvoedkundige problemen. Zij heeft hiervoor een speciale aanvullende opleiding gevolgd en heeft daardoor ,als eerste huisarts in Nederland, een triple P status.
  • Bij huisarts Ron Winkens kunt u ook terecht voor oogklachten. Ook als de opticien problemen heeft geconstateerd kan nader onderzocht worden wat er aan de hand is. Hij heeft een landelijk erkende opleiding gevolgd en staat ingeschreven in het CHBB, het register voor ‘huisartsen met bijzondere bekwaamheden’.
  • In onze praktijk is internist Wim Venekamp, 1x per 2 weken op de maandagmiddag, werkzaam. De huisarts kan daarvan gebruik maken als verwijzing naar de internist gewenst is. Voor u zijn daar geen kosten aan verbonden.
  • 1x Per 2 weken maakt fysiotherapeut David Krijgsman echo’s in de praktijk. Deze echo’s vinden plaats op verzoek van de huisarts.
  • Vanaf dit jaar kunt u een oogfoto (fundus) in de praktijk laten maken. Optometrist Joost Baak komt hiervoor 4 x per jaar in onze praktijk.  Een afspraak kunt u plannen met Dian Kicken (praktijkondersteuner)